تست روانشناسی میزان غرور در افراد با سنین مختلف

تست روانشناسی میزان غرور در افراد با سنین مختلف - تست روانشناسی میزان غرور در افراد با سنین مختلف


اغلب افراد تمایل دارند شخصیت درونی شان را بشناسند و اگر شما نیز جزء این دسته از افراد می باشید می توانید به سوالات تست روانشناسیمیزان غرور و … پاسخ دهید و شخصیت خود را محک بزنید و در نتیجه از اسرار درونی تان به صورت کامل مطلع شوید.

تست روانشناسیمیزان غرور برای افراد در رده سنی مختلف

پاسخ به سوالات روانشناسیبرای اغلب افراد جالب است و سوالات روانشناسیدارای موضوعاتی مختلف نظیر تست روانشناسیافسردگی و تست شخصیت شناسی ازدواج و تست روانشناسیسادیسم و تست روانشناسیمیزان غرور و … می باشند.

مجموعه تست روانشناسیغرور

اگر شما تمایل دارید از میزان غروری که در شخصیت درونی تان دارید مطلع شوید بهتر است به تست های زیر با دقت زیادی پاسخ دهید.

تست  روانشناسیغرور

۱.چه زمانی از روز دارای بهترین و آرام ترین احساس می باشید ؟

الف). صبح

ب). عصر و غروب

ج). شب

۲. راه رفتن شما به طور معمول چگونه است ؟

الف). نسبتا سریع و با قدم های بلند

ب). نسبتا سریع و با قدم های بلند ولی به صورت تند و پشت سر هم

ج). آهسته و با سری صاف و روبرو

د). به صورت آهسته و سر به زیر

ه). خیلی آهسته

۳. وقتی با افراد دیگر صحبت می کنید :

الف). می ایستید و به صورت دست به سینه حرفتان را می زنید.

ب). دست هایتان را درون یکدیگر قلاب می کنید.

ج). یک یا هر دو دست خود را در پهلو قرار می دهید.

د). دست هایتان را به شخصی که با او صحبت می کنید می زنید.

ه). با گوش هایتان بازی می کنید و به چانه خود دست می زنید یا موهای خود را صاف می کنید.

۴. وقتی آرام هستید طرز نشستن تان چگونه است ؟

الف). زانوها به صورت خم و پاها تقریبا در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

ب). چهار زانو

ج). پا به صورت صاف و دراز به بیرون

د). یک پا در زیر پای دیگر به صورت خم است.

۵. وقتی مسئله ای برای شما جالب می باشد چه واکنشی دارید ؟

الف). خنده ای بلند که نشان دهنده این است که چقدر موضوع جالب بوده است.

ب). خنده ولی نه به صورت بلند

ج). پوزخندی کوچک

یافتن دید مثبت به زندگی با راهکارهای نجات بخش و ساده

د). لبخندی بزرگ

ه). لبخندی کوچک

۶. وقتی وارد جمع و یا مهمانی می شوید چگونه سلام می دهید :

الف). با صدایی بلند سلام می دهم و با حرکتی که همه متوجه من شوند وارد می شوم.

ب). با صدایی آرام سلام می دهم و سریع به دنبال شخصی می گردم که او را بشناسم.

ج). در حد امکان به صورتی آرام وارد می شوم و سعی می کنم که دیگران متوجه وارد شدن من نشوند.

۷. سخت مشغول انجام دادن کاری هستید و روی آن تمرکز زیادی دارید ولی به صورت ناگهانی دلیل یا شخصی کار شما را قطع می کند.

الف). از وقفه ایجاد شده راضی می باشید و از آن استقبال می کنید.

ب). به سختی ناراحت می شوید.

ج). حالتی مابین این دو حالت برای شما ایجاد می شود.

۸. کدام یک از مجموعه رنگ های زیر را بیشتر دوست می دارید ؟

الف). قرمز یا نارنجی

ب). سیاه

ج). زرد یا آبی کمرنگ

د). سبز

ه). ازغوانی یا آبی تیره

و). سفید

ز). خاکستری و بنفش و سفید

۹. وقتی شب در رختخواب هستید در آخرین لحظات پیش از خواب به چه صورتی دراز می کشید ؟

الف). به پشت

ب). به صورت دمر و رو به شکم

ج). به پهلو و مقداری خم و دایره ای

د). سر روی یک دست

ه). سر زیر پتو یا ملافه

۱۰. آیا شما اغلب در خواب می بینید که :

الف). از جایی می افتید.

ب). مشغول دعوا و جنگ می باشید.

ج). به دنبال قردی یا چیزی هستید.

د). پرواز می کنید و درون آب غوطه ور هسید.

ه). اصلا خواب نمی بینید.

و). به طور معمول خواب هایی خوش می بینید.

سوالات  روانشناسیمیزان غرور

مقدار امتیازها

سوال ۱ : الف. ۲ امتیاز ، ب. ۴ امتیاز ، ج. ۶ امتیاز

سوال ۲ : الف. ۶ امتیاز ، ب. ۴ امتیاز ، ج. ۷ امتیاز ، د. ۲ امتیاز ، ه. ۱ امتیاز

سوال ۳ : الف. ۴ امتیاز ، ب . ۲ امتیاز ، ج. ۵ امتیاز ، د. ۷ امتیاز ، ه. ۶ امتیاز

سوال ۴ : الف. ۴ امتیاز ، ب. ۶ امتیاز ، ج. ۲ امتیاز ، د. ۱ امتیاز

سوال ۵ :  الف. ۶ امتیاز ، ب. ۴ امتیاز ، ج. ۳ امتیاز ، د. ۵ امتیاز ، ه. ۱ امتیاز

چند تکنیک کاربردی برای رهایی از رودربایستی

سوال ۶ : الف. ۶ امتیاز ، ب. ۴ امتیاز ، ج. ۲ امتیاز

سوال ۷ : الف. ۶ امتیاز ، ب. ۲ امتیاز ، ج. ۴ امتیاز

سوال ۸ : الف. ۶ امتیاز ، ب. ۷ امتیاز ، ج. ۵ امتیاز ، د. ۴ امتیاز ، ه. ۳ امتیاز ، و. ۲ امتیاز ، ز. ۱ امتیاز

سوال ۹ : الف. ۷ امتیاز ، ب. ۶ امتیاز ، ج. ۴ امتیاز ، د. ۲ امتیاز ، ه. ۱ امتیاز

سوال ۱۰. الف. ۴ امتیاز ، ب. ۲ امتیاز ، ج. ۳ امتیاز ، د. ۵ امتیاز ، ه. ۶ امتیاز ، و. ۱ امتیاز

تست  روانشناسیدر مورد میزان غرور

پاسخ تست روانشناسیغرور

ابتدا امتیازات تست هایی که مربوط به روانشناسیمیزان غرور بوده اند را جمع بزنید سپس مطلبی که مربوط به عدد بدست آورده است را مطالعه نمایید تا با شخصیت درونی و میزان غروری که دارید آشنا شوید.

مجموعه تست  روانشناسیغرور

اگر امتیاز شما بالای ۶۰ می باشد :

افراد دیگر در ارتباط و رفتار با شما شدیدا هوشیار و مراقب می باشند و آن ها شما را فردی مغرور و خودمحور و بی نهایت سلطه جو تصور می کنند همچنین آن ها شما را تحسین می کنند و به ظاهر می گویند که کاش من جای او بودم ؟! ولی معمولا به شما نیز اعتمادی ندارند و نسبت به ایجاد رابطه دوستانه و عمیق با شما بی میل و فراری می باشند.

اگر امتیاز شما بین ۵۱ و ۶۰ می باشد :

دوستان و اطرافیان تان شما را فردی تحریک پذیر تصور می کنند و آن ها احساس می کنند که شما بدون فکر عمل می کنید و از پیش آمدن موضوعات ناخوشایند سریع آشفته می شوید و علاقه مند به رهبری جمع و تصمیم گیری های سریع می باشید. دیگران شما را فردی جسور و فردی اهل مخاطره می دانند و احساس می کنند که شما جزء افرادی هستید که تمایل دارید همه چیز را تجربه و امتحان نمایید و از ماجراجویی لذت می برید و در مجموع اطرافیان و دوستان تان به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما از همراه شدن با شما لذت می برند.

با قهر خانم ها چطور برخورد کنیم؟

تست  روانشناسیدر مورد غرور

اگر امتیاز شما بین ۴۱ و ۵۰ می باشد :

به خودتان امیدوار باشید دیگران شما را فردی را سرزنده و سرگرم کننده و با نشاط و جالب و جذاب می بینند و شما در هر جمعی مرکز توجه هستید و از در رفتارتان تعادل دارید. فردی ملاحظه کار و مهربان و فهمیده می باشید و قادر هستید به موقع موجب ایجاد شادی و خوشی در دوستان تان شوید همچنین در صورت لزوم می توانید بهترین کمک را به اعضای گروه خود برسانید.

اگر امتیاز شما بین ۳۱ و ۴۰ می باشد :

در نظر افراد دیگر شما فردی معقول و هوشیار و ملاحظه کار و اهل عمل می باشید. همه شما را فردی باهوش و با استعداد می دانند و مهم تر از همه چیز متواضع و فروتن می باشید. به راحتی و به سرعت باب دوستی را با دیگران باز نمی کنید. اگر با کسی دوست هستید صادق و باوفا و وظیفه شناس می باشید و انتظار صداقت و صمیمیت را از طرف دوستان تان دارید همچنین دوست هایتان را رها نمی کنید.

اگر امتیاز شما بین ۲۱ و ۳۰ می باشد :

در نظر افراد دیگر فردی زحتمکش می باشید ولی متاسفانه گاهی اوقات ایرادگیر می باشید. شما فردی محتاط و بی نهایت ملاحظه کار می باشید. جزء افراد زحمتکشی می باشید که در کمال آرامش  با صرف میزان زمان زیادی در جمع بار دیگران را بر دوش می کشید و بدون فکر و آنی هرگز نظری را نمی دهید. افراد دیگر می دانند که شما همیشه جوانب کارها را مورد سنجش قرار می دهید و سپس تصمیم گیری می کنید.

اگر امتیاز شما کمتر ۲۱ می باشد :

افراد دیگر شما را فردی خجالتی و عصبی و شکاک و دو دل می دانند و شخصی هستید که همیشه سایرین به جای شما فکر می کنند و برایش تصمیم گیری می کنند و از وی مراقبت می کنند همچنین شما فردی هستید که تمایلی به درگیر شدن در کارهای گروهی و ارتباط با افراد دیگر را ندارید.

تست  روانشناسیدر مورد غرور

در این مطلب تست روانشناسیمیزان غرور را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم که امیدواریم این مطلب مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

منبع : آرگا

برچسب :

منبع : arga-mag.com

مطالب مرتبط

Leave a Comment

9 − 6 =