چقدر درون شما شر است؟ خودت را بیازمای


چقدر درون شما شر است؟ خودت را بیازمای

خوب و بد در درون ما ایجاد شده است ، و ما در تصمیم گیری که می توانیم اتخاذ کنیم و راهی که باید دنبال کنیم یک انتخاب داریم

1

  1. غریبه ای پا روی پای شما گذاشت و بدون عذرخواهی از آنجا دور شد شما چه می کنید ؟؟

2 2. وقتی وارد استخر شدید کسی را پیدا کردید که در آن افتاده بود و به دلیل اینکه شنا نمی کرد کمک می کرد ، چه کاری انجام می دادید ؟؟

3 3. اگر دزد در خانه خود پیدا کنید چه می کنید ؟؟

4 4. کدام سلاح را انتخاب می کنید ؟؟

5 5. دوست دارید چه چیزی را در تلویزیون تماشا کنید ؟؟

6 6. برداشت شما از این آزمون چیست؟

7 7. خواهر کوچک شما را تحت فشار قرار می دهد تا با او زیاد بازی کنید ، چه کاری انجام می دهید ؟؟

8 8- آیا می توانید صحنه های خونریزی و کشتار را کاملاً ببینید ؟؟

9 9. چه نوع حیوانی را ترجیح می دهید ؟؟

10 10. کسی را دیدید که از افتادن روی صخره متنفر هستید ، چه کاری انجام می دهید ؟؟

مطالب مرتبط

Leave a Comment

شانزده + 15 =