لنزهای تماسی یا عینک ، کدام یک را باید انتخاب کنم؟ »ژورنال شما

انتخاب بین استفاده از عینک یا لنز برای اصلاح بینایی بیشتر به ترجیحات شخصی بستگی دارد ، زیرا سبک زندگی و راحتی فرد و همچنین بودجه و زیبایی همه از عواملی است که بر روند تصمیم گیری تأثیر می گذارد. قبل از انتخاب بین لنزها و عینک ها به خاطر داشته باشید که یکی از آنها لزوما از دیگری بهتر نیست ، زیرا هرکدام از نظر دید ، سهولت استفاده و سلامت چشم مزایا و معایب خود را دارند. عینک چشم مزایای زیادی نسبت به لنزهای تماسی دارد ، زیرا…

ادامه مطالب