نکاتی درباره باردار شدن در دوران شیردهی برای شما و کودک بعدی »مجله شما

نکاتی درباره باردار شدن در دوران شیردهی برای شما و - نکاتی درباره باردار شدن در دوران شیردهی برای شما و کودک بعدی »مجله شما

تبریک می گویم! در حالی که شما هنوز شیر می دهید ، نوزادی در راه است و جادوی بارداری از ابتدا دوباره آغاز می شود و مطمئناً هیجان انگیز خواهد بود زیرا در حال حاضر از شیر مادر تغذیه می کنید زیرا در این حالت ، س questionsالات کاملاً جدیدی بوجود می آیند که حتی در طول آن نیز رخ نداده اید. بارداری قبلی شما به طور کلی ، یک زن شیرده پس از زایمان می تواند نسبتاً سریع بار دیگر به باروری برگردد ، زیرا بارداری می تواند بدون…

ادامه مطالب