دوشنبه , تیر 28 1400

بایگانی برچسب: خلوص

خلوص مشک ممکن است مضراتی بیش از فواید داشته باشد!

1607657198 351 خلوص مشک ممکن است مضراتی بیش از فواید داشته باشد - خلوص مشک ممکن است مضراتی بیش از فواید داشته باشد!

مشک ماده اولیه ای است که بیشتر در عطرها مورد استفاده قرار می گیرد و تقریباً در همه عطرها یافت می شود و ویژگی های خاکی ، حیوانی و حسی آن به طرز ماهرانه ای در متعادل سازی سایر مواد معطر با آنها یا مخلوط شدن آنها قرار می گیرد …

توضیحات بیشتر »

خلوص مشک ممکن است مضراتی بیش از فواید داشته باشد!

خلوص مشک ممکن است مضراتی بیش از فواید داشته باشد - خلوص مشک ممکن است مضراتی بیش از فواید داشته باشد!

مشک ماده اولیه ای است که بیشتر در عطرها مورد استفاده قرار می گیرد و تقریباً در همه عطرها یافت می شود و ویژگی های خاکی ، حیوانی و حسی آن به طرز ماهرانه ای در متعادل سازی سایر مواد معطر با آنها یا مخلوط شدن آنها قرار می گیرد …

توضیحات بیشتر »