شنبه , مرداد 2 1400

بایگانی برچسب: خود

دفاع از خود برای کودکان و راهنمای مقابله با زورگویی و سو abuse استفاده

دفاع از خود برای کودکان و راهنمای مقابله با زورگویی - دفاع از خود برای کودکان و راهنمای مقابله با زورگویی و سو abuse استفاده

همه ما باید نگران ایمنی کودکان خود باشیم ، بنابراین این امر به یک آموزش تبدیل شد دفاع شخصی برای کودکان یک ضرورت و یک قسمت اساسی در تربیت و آموزش فرزندانمان است و در ادامه نکات و راهنمای مهمی برای مقابله با زورگویی و سو abuse استفاده به شما …

توضیحات بیشتر »