اهمیت – انواع – روش – یادداشت ها – خسارات »مجله شما

اهمیت انواع روش یادداشت ها خسارات - اهمیت - انواع - روش - یادداشت ها - خسارات »مجله شما

باکتریها به دندانها ، لثه ها ، گونه ها و زبان شما می چسبند و باقی مانده و قسمت های غذا در جاهایی که برس به آنها نمی رسد مانند قسمت پشت دهان ، دندان ها ، ترک ها و فاصله های بین آنها گیر کرده و در اینجا نقش شستشو ظاهر می شود ، بنابراین همه چیز مربوط به آن است و همه چیزهایی که باید درباره نحوه استفاده از دهانشویه بدانید یک مسواک و خمیر می تواند 25٪ تمیز کردن دهان را تضمین کند ، اما 75٪ باقی…

ادامه مطالب