نزدیکترین ستاره به زمین کدام است؟

نزدیکترین ستاره به زمین کدام است؟ - نزدیکترین ستاره به زمین کدام است؟

پاسخ این س isال بسیار ساده است ، نزدیکترین ستاره به سیاره خورشید است ، خورشید 93 میلیون مایل با زمین فاصله دارد ، اما این پاسخی نیست که با اطمینان به دنبال آن هستید ، شما پس از حذف خورشید در مورد نزدیکترین ستاره به سیاره می پرسید. وقتی خورشید ما کنار گذاشته شود ، نزدیکترین ستاره ما سیستم آلفا قنطورس است. این یک سیستم ستاره ای است ، یک ستاره نیست و از سه ستاره ساخته شده است که توسط گرانش به هم متصل شده اند. دو ستاره…

ادامه مطالب