نارکولپسی … وقتی ناگهان در هر زمان و هر مکان به خواب می روید. ”مجله شما

آیا واقعاً خواب آلودگی می تواند بر شما غلبه کند؟ حتی اگر دیشب خوب خوابیده باشید؟ آیا می توانید هر زمان و هر مکان بخوابید؟ ممکن است ناگهان بخوابید؟ آیا با فلج عضله ارتباط دارد؟ متأسفانه بله ، ممکن است ، نارکولپسی ناركولپسي چيست؟ انواع آن و علائم همراه آن چیست؟ چرا این اتفاق می افتد ، دلایل آن چیست و افرادی که بیشتر در معرض آن هستند عوارض آن چیست و چگونه می توان آن را درمان کرد؟ ناركولپسي ناركولپسي ناركولپسي يك بيماري مزمن است كه با حملات ناگهاني…

ادامه مطالب