عوارض جانبی و عوارض جراحی بای پس معده »مجله شما

عوارض جانبی و عوارض جراحی بای پس معده مجله شما - عوارض جانبی و عوارض جراحی بای پس معده »مجله شما

مشکل وزن ناشی از یک رژیم غذایی نامنظم ، خوردن غذاهای چرب و ورزش نکردن امروزه به یک مشکل جدی تبدیل شده است ، زیرا روش کاهش وزن که افراد سعی می کنند ، چه از طریق ورزش و چه از طریق رژیم غذایی و بسیاری از روش های کاهش وزن ، همیشه نمی تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد ، بنابراین ما شاهد اکثر موارد استفاده از روش های پزشکی از جمله برش معده هستیم. قطع معده ، به عنوان یکی از روش های کاهش وزن ، عوارض جانبی خود…

ادامه مطالب

بعد از عمل بای پس معده … بین دستورالعمل ها و دستورالعمل ها و مواردی که باید بخورید و از آنها اجتناب کنید »مجله شما

بعد از عمل بای پس معده بین دستورالعمل ها و - بعد از عمل بای پس معده ... بین دستورالعمل ها و دستورالعمل ها و مواردی که باید بخورید و از آنها اجتناب کنید »مجله شما

اگر تاریخ را تعیین کرده اید ، عمل را انجام داده اید یا به آن فکر می کنید ، پس آنچه امروز بیشترین نگرانی شما را دارد بعد از جراحی بای پس معده است ، این دوره حساس است و نتایج را کنترل می کند ، بنابراین چه چیزی در انتظار شما بعد از جراحی بای پس معده؟ چه کاری باید انجام دهید و از چه چیزهایی باید خودداری کنید؟ غذای مناسب چیست؟ عمل برش معده برگشت ناپذیر است! اما خبر خوب این است که ، به طور متوسط ​​،…

ادامه مطالب