عوارض جانبی و عوارض جراحی بای پس معده »مجله شما

عوارض جانبی و عوارض جراحی بای پس معده مجله شما - عوارض جانبی و عوارض جراحی بای پس معده »مجله شما

مشکل وزن ناشی از یک رژیم غذایی نامنظم ، خوردن غذاهای چرب و ورزش نکردن امروزه به یک مشکل جدی تبدیل شده است ، زیرا روش کاهش وزن که افراد سعی می کنند ، چه از طریق ورزش و چه از طریق رژیم غذایی و بسیاری از روش های کاهش وزن ، همیشه نمی تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد ، بنابراین ما شاهد اکثر موارد استفاده از روش های پزشکی از جمله برش معده هستیم. قطع معده ، به عنوان یکی از روش های کاهش وزن ، عوارض جانبی خود…

ادامه مطالب