شکم پایین و کمر درد برای یک زن باردار ، و چه زمانی باید به پزشک مراجعه کند؟

شکم پایین و کمر درد برای یک زن باردار ، - شکم پایین و کمر درد برای یک زن باردار ، و چه زمانی باید به پزشک مراجعه کند؟

درد در زیر شکم و پشت یک زن باردار جای تعجب نیست که در طول دوره بارداری که تا 9 ماهگی ادامه دارد و سه ماهه دوم بارداری بیشترین تحریک را برای این دردها ایجاد می کند ، بنابراین در سطور زیر اطلاعات بیشتر در مورد علل و درمان را با هم در میان بگذارید. دلایل زیر شکم و کمر درد برای یک زن باردار به دلیل رشد رحم شما با گذراندن دوره بیشتری از بارداری ، علاوه بر تغییرات هورمونی مختلفی که تجربه می کنید ، انواع جدیدی از…

ادامه مطالب