چشم تنبل یا آمبلیوپی… هنگامی که مغز چشم قوی را انتخاب می کند و چشم ضعیف را رها می کند

برای اینکه بینایی اتفاق بیفتد ، چشم و مغز باید با هم کار کنند ، بنابراین شبکیه علائم عصبی را به عصب بینایی می فرستد ، که به نوبه خود آنها را به مغز منتقل می کند ، جایی که این سیگنال ها دریافت می شوند و به عنوان آنچه شما می بینید ترجمه می شود ، و تنبلی چشم هنگامی رخ می دهد که یک چشم ضعیف تر از چشم دیگر باشد ، بنابراین مغز کار خود را رها می کند و چشم قوی تر . تنبلی چشم یا…

ادامه مطالب