سه شنبه , فروردین 17 1400

بایگانی برچسب: گاسترکتومی آستین

نحوه غذا خوردن بعد از گاسترکتومی آستین … جزئیات غذا خوردن بعد از گاسترکتومی آستین »مجله شما

نحوه غذا خوردن بعد از گاسترکتومی آستین جزئیات غذا خوردن - نحوه غذا خوردن بعد از گاسترکتومی آستین ... جزئیات غذا خوردن بعد از گاسترکتومی آستین »مجله شما

هدف اصلی گاسترکتومی آستین کاهش میزان غذای خورده شده و نتایجی است که به طور کامل به دست خواهید آورد به نحوه خوردن شما بعد از عمل آستین معده بستگی دارد ، بنابراین هرگونه اشتباه یا الگوی غذایی نامناسب می تواند مشکلات اساسی ایجاد کند جدی تر از آنچه انتظار …

توضیحات بیشتر »